Föreläsningar

Inspiration - Aha! - Tänkvärt

Inspiration

Föreläsningar


Inspirationsföreläsningar för företaget. Här nedan följer några exempel på rubriker och övergripande innehåll för föreläsningar. Tänkvärt, utmanande och insiktsgenererande.

Mentalt immunförsvar

En föreläsning som syftar till att ge insikter och förståelse kring hur vi människor fungerar mentalt på ett fundamentalt plan. En förståelse för hur vi egentligen fungerar ger positiva bieffekter så som mindre stress, mindre oro, bättre relationer, mer kapacitet, bättre beslutsfattande, högre självkänsla, mer psykisk stabilitet m.m.

Fakta

 • Förkunskaper: Inga
 • Ort: Sverige
 • Antal timmar: 1-3
 • För prisuppgift kontakta oss
KONTAKTA NICKLAS

Stress - inte som du tänker... eller?

En föreläsning i syfte att förstå stressens sanna natur. Vi vänder oss om 180 grader och tittar i en annan riktning för att förstå var stressen egentligen kommer ifrån. Om det är möjligt att uppleva sinnesfrid trots många bollar i luften. Om det inte är bollarna, vad är det då som skapar upplevelse av stress?

Fakta

 • Förkunskaper: Inga
 • Ort: Sverige
 • Antal timmar: 2-3
 • För prisuppgift kontakta oss
KONTAKTA NICKLAS

Tydlig kommunikation för ledare

En föreläsning som syftar till öka förståelsen för kommunikationens inverkan på ledarskapet. När förståelsen ökar blir saker och ting simplare. När missförstånd ökar blir saker och ting mer komplext. Hur går det till att missförstå varandra? Vilka tankeprocesser försvårar och förenklar kommunikation och ledarskap i vardagen?

Fakta

 • Förkunskaper: Inga
 • Ort: Sverige
 • Antal timmar: 2-3
 • För prisuppgift kontakta oss
KONTAKTA NICKLAS

Skräddarsydd föreläsning?

Önskar du en skräddarsydd föreläsning för ditt specifika tillfälle? Kontakta Nicklas för en dialog. Vi löser det mesta!

Fakta

 • Förkunskaper: Inga
 • Ort: Sverige
 • Antal timmar: 1-3
 • För prisuppgift kontakta oss
KONTAKTA NICKLAS

För din Personliga
Utveckling

För din Professionella
Utveckling