Konsultuppdrag

Ledningsgrupp - Företag - Avdelning

Företagsinterna insatser

Konsultuppdrag.


Företagsinterna insatser i syfte att stärka och utveckla ledningsgrupp, avdelning eller hela företaget. Nedan några idéer och teman som är vanliga: 

Tuffa utmaningar


Ibland ökar "trycket" och gruppen eller organisationen ställs inför utmanande situationer och uppgifter. Stress och negativa tankar börjar påverka och ta över organisationens förmåga att vara effektiv. Då kan det vara ett tecken på att det är dags att arbeta för att komma tillbaka till ett bättre utgångsläge.  En grupp där individerna upplever sig balanserade och trygga oavsett rådande omständigheter blir automatiskt mer klartänkta och effektiva vilket leder till inovationer och lösningar för den egna situationen.  

Relationer

En organisation eller grupp blir inte starkare än kvalitén på de relationer som råder i gruppen. Kanske är det viktigaste "smörjmedlet" för att kugghjulen ska rulla smidigt, just relationerna i företaget. En organisation där missförstånd och konflikter frodas tappar ovärderlig effektivitet och välmående. En organisation som förstår effektiv kommunikation blir självförsörjande i att lösa problematik kopplat till relationskvalitén.

Utveckling

Har ni hamnat på en "platå" i er utveckling? Får ni inte ut det Ni skulle vilja av personalen eller gruppen? En träning i ett coachande förhållningssätt kan ge en enorm utväxling. Coaching är det mest effektiva sättet att arbeta med utveckling och utväxling och ger er ovärderligt verktyg för att arbeta med motiverande och resultatdrivande samtal.


Konsultuppdrag

Företagsinterna utvecklingsprojekt. Tag stora kliv tillsammans med ledningsgruppen, avdelningen eller hela företaget.

Den största outnyttjade resursen i varje företag är sinnestillståndet hos medarbetarna

Nicklas Karlsson

In the past 20 years the greatest differentiator among corporations between wild success and less success has been in the strategic use of digital technology. In the next 20 years the greatest differentiator will be the strategic enhancement of the human factor

D. Patterson, CEO, Northwater Capital

För din Personliga
Utveckling

För din Professionella
Utveckling